Co je to vlastně to „PR“?

S pojmem PR nebo Public Relations se setkáváme čím dál častěji, přesto jen málokdo ví, co to přesně znamená. Nevědí to ani lidé jinak velmi vzdělání, nevědí to často šéfové firem, ba co více, přesný význam a náplň PR neznají ani leckteří odborníci z jiných marketingových disciplín, s nimiž se setkávám. Pokud chcete z této neznalosti vybočovat a chcete roušku PR trochu poodhalit, nebo byste dokonce PR mohli sami využít, tak čtěte dále.

Upřímně řečeno, na jednu stranu není divu, že kolem definice PR panují takové zmatky, protože… ale psst, to bude jen mezi námi…. když se zeptáte čtyř PRistů, dostanete pět definic a na přesném vymezení se mezi sebou neshodnou ani nejprestižnější oborové asociace v USA a ve Velké Británii.

Reputace a vztahy s cílovými skupinami

Ale určitý základ je přece jen jasný. Mně se nejvíc líbí definice, že PR se zabývá dvěma hlavními věcmi: budováním reputace a budováním vztahů s cílovými skupinami dané organizace, ať už je to firma, politická strana, ministerstvo, nevládní organizace nebo třeba galerie. Pokud se některé organizaci i pomocí PR postupně podaří vybudovat si špičkovou reputaci, a zároveň má kvalitní vztahy s pro ni klíčovými skupinami, je velmi málo pravděpodobné, že by byla dlouhodobě neúspěšná.

Všímáte si, že ve výše zmíněné definici není ani slovo o médiích, byť PR je velmi často zužováno právě na tzv. media relations, tedy na snahu dostat témata klienta a jeho jméno do médií? Ano, je to jistě velmi důležitá součást PR, ale rozhodně ne jediná. Klasická média jsou pouze jedním z nástrojů, s nimiž PR pracuje. A PR konzultant se dle cílů klienta a dle jeho cílové skupiny rozhodne buď pro tento nástroj (odborné články do médií, tiskové zprávy, rozhovory, exkluzivní dodání podkladů vybranému novináři, tiskové konference….), nebo pro nástroj jiný (sociální sítě, uspořádání cíleného odborného semináře či konference, číše vína pro vybranou cílovou skupinu, nástroje interní komunikace atd.).

PR není placená reklama

Důležité je také říci si, co PR není. PR není placená reklama v médiích. Ta se nazývá inzerce a jde o zcela jinou disciplínu. Pomocí PR se do médií dostáváte zdarma, redakčně, a to díky zajímavému a pro novináře i čtenáře hodnotnému a užitečnému obsahu. Třeba když pneuservis nabídne médiím „Desatero správné péče o pneumatiky, aby vám dlouho vydržely“ nebo advokátní kancelář přijde s článkem „Jak se popasovat s GDPR“. Po takovém obsahu pochopitelně leckteré médium rádo sáhne, a daná firma se tak prezentuje jako expert ve svém oboru, a zároveň zviditelňuje svou značku.

Co je to advertorial

Jelikož tedy PR není inzerce, je dosti nesmyslný často užívaný pojem „PR článek“, pokud se jím míní placený výstup v některém médiu či na webu. Takovému „textovému inzerátu“ se správně říká advertorial (spojení slov „advertisement“ a „editorial“). V některých případech může jít o vhodný nástroj, ale pozor, že jej jako jedinou možnost, jak se „dostat do médií“, často prezentují marketéři / konzultanti, kteří se do médií neumějí dostat díky zajímavému obsahu, a tak si to musejí jen a pouze zaplatit.

 

Tak teď už víte o PR trochu víc a až o něm zase někde bude řeč, budete v obraze. Trochu více informací o tom, jak PR v praxi dělat a jak vám může PR konzultant jako já pomoci budovat zmíněnou reputaci a kvalitní vztahy s cílovými skupinami, si nechám zase na příště.

Co by Vás mohlo zajímat

Potřebujete poradit?